🌷THÔNG BÁO: LỚP HUẤN LUYỆN PHÙ ĐỔNG 1D
🌿 Mục tiêu:
Đào tạo nhân tài có kiến thức, kỹ năng để góp phần trong
công cuộc quang phục quê hương và xây dựng kiến thiết
đất nước sau thời cộng sản sụp đổ.
🌿 Ghi danh:

-
Dưới đây
- Hạn chót ghi danh: 03-01-2021
🌿 Khóa học: 07-01-2021 đến 04-02-2021. 2 buổi dạy / tuần
🌿 Nội dung huấn luyện:
- Chính kinh (Gồm các bài kinh truyền sử )
- Chính trị nhập môn
- Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức
- Cách bảo mật và kỹ thuật căn bản về an ninh tình báo, tác chiến
🌿 Lưu ý:
- Lớp học không hạn định tuổi tác chỉ cần người có TÂM
trong sáng có ý muốn học hỏi.
- Khóa học hoàn toàn miễn phí.
- Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật an toàn.
- Học viên sau khi xong lớp căn bản Phù Đổng 1B: được
cấp giấy chứng nhận và sẽ được tuyển chọn để học
lớp nâng cao Phù Đổng 2, 3.
*** Mong nhiều người hưởng ứng ghi danh học và chia sẻ
rộng đến bạn bè gần xa.

PHIẾU GHI DANH