🌷THÔNG BÁO: LỚP HUẤN LUYỆN PHÙ ĐỔNG 1E
🌿 Mục tiêu:
Đào tạo nhân tài có kiến thức, kỹ năng để góp phần trong
công cuộc quang phục quê hương và xây dựng kiến thiết
đất nước sau thời cộng sản sụp đổ.
🌿 Ghi danh:

-
Dưới đây
- Hạn chót ghi danh: 03-05-2021
🌿 Khóa học: 06-05-2021 đến 30-05-2021. 2 buổi dạy / tuần
🌿 Nội dung huấn luyện:
- Chính kinh (Gồm các bài kinh truyền sử )
- Chính trị nhập môn
- Kỹ năng lãnh đạo và tổ chức
- Cách bảo mật và kỹ thuật căn bản về an ninh tình báo, tác chiến
🌿 Lưu ý:
o Lớp học không hạn định tuổi tác chỉ cần người có TÂM trong sáng có ý muốn học hỏi.
o Khóa học hoàn toàn miễn phí.
o Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật an toàn.
o Thông tin sau khi ghi danh ở web site Phù Đồng, thông tin sẽ tự động chuyển đi đến đến server khác để chuyển email cần thiết và không giữ dữ liệu (Ví dụ : tên học, số phone,...). Do vậy, không sợ bị hack thông tin trên web site.
o Học viên sau khi xong lớp căn bản Phù Đổng 1D và sẽ được tuyển chọn để học lớp nâng cao Phù Đổng 2, 3.
*** Mong nhiều người hưởng ứng ghi danh học và chia sẻ
rộng đến bạn bè gần xa.

PHIẾU GHI DANH